Křečci, kteří tu bydleli, dělali mi radost, navždy odešli a zanechali své stopy...

 

KŘEČÍK DŽUNGARSKÝ
 

 

KŘEČEK SYRSKÝ

 
 

KŘEČÍK CAMPBELLŮV